Äldrepolitik

Betänkande 2003/04:SOU4

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 mars 2004

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Bättre anhörigstöd (SoU4)

Riksdagen anser att stödet till de personer som vårdar anhöriga måste bli bättre. Våren 2002 gav riksdagen regeringen i uppdrag att analysera vad ett större ansvar för stöd till anhöriga skulle kosta kommunerna. Regeringen har ännu inte presenterat något förslag. Därför vill riksdagen att regeringen så snart som möjligt redovisar det tidigare uppdraget och dessutom lämnar förslag på hur anhörigstödet kan bli bättre.
Utskottets förslag till beslut
Bifall och delvis bifall till motioner om Anhörigstöd m.m.. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 57

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2004-01-27
Justering: 2004-02-17
Trycklov till Gotab och webb: 2004-02-26
Trycklov: 2004-02-26
Trycklov till Gotab och webb: 2004-02-27
Trycklov: 2004-03-02
Reservationer: 47
Betänkande 2003/04:SOU4

Alla beredningar i utskottet

2004-01-27

Anhörigstödet behöver bli bättre (SoU4)

Socialutskottet anser att stödet till de personer som vårdar anhöriga måste bli bättre. Riksdagen gav våren 2002 regeringen i uppdrag att analysera vad ett större ansvar för stöd till anhöriga skulle kosta kommunerna. Regeringen har ännu inte presenterat något förslag. Därför vill utskottet att regeringen så snart som möjligt redovisar det tidigare uppdraget och dessutom lämnar förslag på hur anhörigstödet kan bli bättre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2004-03-10

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2004-03-10
Förslagspunkter: 28, Acklamationer: 22, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ytterligare mål för äldrepolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So428 yrkande 1.
  • Reservation 1 (c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (c)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1240020
  m450010
  fp41007
  kd27006
  v25005
  c01705
  mp13004
  Totalt27517057
  Ledamöternas röster
 2. Inriktningen av äldrepolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K417 yrkande 6, 2003/04:Sf402 yrkande 27, 2003/04:So289, 2003/04:So353 yrkandena 5 och 9, 2003/04:So400, 2003/04:So418 yrkandena 1-4, 2003/04:So428 yrkandena 2 och 10, 2003/04:So477, 2003/04:So508, 2003/04:So520, 2003/04:So544, 2003/04:So572 yrkandena 2 och 4, 2003/04:So573 yrkandena 9-11, 2003/04:So591 yrkandena 1, 2, 17 och 19 och 2003/04:So600.
  • Reservation 2 (m)
  • Reservation 3 (fp)
  • Reservation 4 (kd)
  • Reservation 5 (v)
  • Reservation 6 (c)
  • Reservation 7 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (m)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1230021
  m045010
  fp00417
  kd00276
  v00255
  c00175
  mp00134
  Totalt1234512358
  Ledamöternas röster
 3. Äldreomsorgens långsiktiga finansiering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So418 yrkande 5.
  • Reservation 8 (m, c, kd)
 4. Domstolstrots

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So418 yrkande 14.
  • Reservation 9 (m)
 5. Äldreboenden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So265, 2003/04:So573 yrkande 6 och 2003/04:So591 yrkande 18.
  • Reservation 10 (kd)
  • Reservation 11 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1230021
  m440011
  fp41007
  kd10266
  v25005
  c16015
  mp11204
  Totalt251122759
  Ledamöternas röster
 6. Diskriminering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So428 yrkande 3 och 2003/04:So591 yrkande 4.
  • Reservation 12 (kd)
  • Reservation 13 (c)
 7. Tillgänglighet till samhällets service

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So591 yrkande 20.
  • Reservation 14 (kd)
 8. Riktlinjer för kosten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So353 yrkande 8.
  • Reservation 15 (v)
 9. Förebygga olycksfall m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fö240 yrkandena 3 och 4, 2003/04:So294 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:So428 yrkande 5.
  • Reservation 16 (v, mp)
  • Reservation 17 (c)
 10. Kvalitetsarbete i äldreomsorgen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So201, 2003/04:So280, 2003/04:So341, 2003/04:So343 yrkandena 41 och 42, 2003/04:So353 yrkandena 2-4 och 6, 2003/04:So394 yrkande 3, 2003/04:So418 yrkandena 7 och 8, 2003/04:So443 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So495 yrkande 1 i denna del, 2003/04:So502 yrkande 15, 2003/04:So572 yrkande 10, 2003/04:So573 yrkande 5, 2003/04:So591 yrkandena 7, 10 och 14 och 2003/04:So640 yrkandena 21 och 22.
  • Reservation 18 (m)
  • Reservation 19 (fp)
  • Reservation 20 (kd)
  • Reservation 21 (v)
  • Reservation 22 (c)
  • Reservation 23 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1240020
  m004510
  fp00417
  kd02706
  v20235
  c00166
  mp00134
  Totalt1262713858
  Ledamöternas röster
 11. Demensvård

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So267 och 2003/04:So591 yrkande 8.
  • Reservation 24 (kd)
 12. Förstärkt tillsyn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So203, 2003/04:So275 yrkande 1, 2003/04:So418 yrkande 10, 2003/04:So495 yrkandena 1 i denna del och 2, 2003/04:So521, 2003/04:So591 yrkandena 3 och 15 och 2003/04:So629.
  • Reservation 25 (m)
  • Reservation 26 (fp)
  • Reservation 27 (kd)
  • Reservation 28 (v)
 13. Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So275 yrkande 3.
  • Reservation 29 (v)
 14. Uppföljning av besluten om särskilt boende

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So353 yrkande 1.
  • Reservation 30 (v)
 15. Ny lag för äldreomsorgen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So418 yrkande 11.
  • Reservation 31 (m)
 16. Demensombudsman

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So346.
  • Reservation 32 (kd)
 17. Lex Sarah

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So338 yrkandena 1-3 och 2003/04:So353 yrkande 10.
  • Reservation 33 (v)
  • Reservation 34 (mp)
 18. Värn för äldre

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So405 yrkandena 1 och 3 och 2003/04:So573 yrkande 4.
  • Reservation 35 (fp, mp)
 19. Ställföreträdarfrågan

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So418 yrkande 13.
  • Reservation 36 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 36 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1240020
  m141112
  fp04107
  kd02706
  v25005
  c11506
  mp13004
  Totalt164124160
  Ledamöternas röster
 20. Fysiska begränsningsåtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So353 yrkande 11.
  • Reservation 37 (v, mp)
 21. Personalförsörjningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 38 (m)
  • Reservation 39 (c, kd)
  • Reservation 40 (fp)
  • Reservation 41 (mp)
 22. Fortbildning för biståndsbedömare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 42 (kd)
 23. Viss hemtjänst utan biståndsprövning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So428 yrkande 6 och 2003/04:So572 yrkande 3.
  • Reservation 43 (fp)
  • Reservation 44 (c)
 24. Avdragsrätt för hushållsnära tjänster

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So591 yrkande 16.
  • Reservation 45 (m, c, fp, kd)
 25. Vistelsekommunens ansvar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So284, 2002/03:So302, 2002/03:So381, 2002/03:N397 yrkande 8, 2003/04:So228, 2003/04:So261, 2003/04:So281, 2003/04:So388, 2003/04:So566 och 2003/04:So612.
  • Reservation 46 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 46 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1230021
  m045010
  fp04107
  kd02706
  v25005
  c01606
  mp13004
  Totalt161129059
  Ledamöternas röster
 26. Avgifter inom äldreomsorgen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So350, 2003/04:So353 yrkande 7, 2003/04:So358, 2003/04:So418 yrkande 16, 2003/04:So428 yrkande 4, 2003/04:So591 yrkande 5, 2003/04:So596 och 2003/04:So597.
  • Reservation 47 (m, c, fp, kd)
 27. Anhörigstöd m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anfört.
  Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anfört.
  Därmed bifaller riksdagen motion 2003/04:So573 yrkande 7, bifaller delvis motionerna 2003/04:So353 yrkandena 12 och 13, 2003/04:So418 yrkande 17, 2003/04:So428 yrkande 7, 2003/04:So505 yrkande 1 och 2003/04:So641 yrkande 3 och avslår motionerna 2003/04:So641 yrkandena 1, 2, 5 och 8 och 2003/04:A371 yrkande 21.
 28. Andra motionsyrkanden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So205 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So295, 2003/04:So428 yrkande 8, 2003/04:So573 yrkandena 2, 3 och 8, 2003/04:So602, 2003/04:So621 och 2003/04:So641 yrkande 4.