Till innehåll på sidan

2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete

Betänkande 2016/17:AU12

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 maj 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Sverige markerar mot tvångsarbete (AU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att godkänna 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om tvångsarbete. ILO är FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor och har som mål att bekämpa fattigdom.

Godkännandet av protokollet har ingen praktisk betydelse i Sverige eftersom svenska lagar och regler gör att Sverige redan lever upp till de krav som ställs. Men arbetsmarknadsutskottet anser att godkännandet är önskvärt och ett uttryck för Sveriges inställning i frågan om att tvångsarbete ska bekämpas.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-04-27
Betänkande 2016/17:AU12

Alla beredningar i utskottet

2017-04-18

Sverige markerar mot tvångsarbete (AU12)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att godkänna 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om tvångsarbete. ILO är FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor och har som mål att bekämpa fattigdom.

Godkännandet av protokollet har ingen praktisk betydelse i Sverige eftersom svenska lagar och regler gör att Sverige redan lever upp till de krav som ställs. Men arbetsmarknadsutskottet anser att godkännandet är önskvärt och ett uttryck för Sveriges inställning i frågan om att tvångsarbete ska bekämpas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-05-03
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete, Beslut

Beslut: 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. 2014 års protokoll till ILO:s konvention om tvångsarbete
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen godkänner ILO:s protokoll till konvention (nr 29) om tvångsarbete.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:93.