Till innehåll på sidan

Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05)

Kommittéberättelse N 2017:05 utredningen, se dir. 2017:22

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05)


Beteckning: N 2017:05
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-03-11
Status: Avslutad 2019 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:22
Lokal: Garnisonen, 13 33 Stockholm, 08-405 85 07
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Eliasson, Kurt, fr.o.m. 2017-02-23 t.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Sander, Anna, fr.o.m. 2017-03-23 t.o.m. 2019-12-19
Sakkunnig: Ahlstrand, Sophie, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-12-19
Sakkunnig: Jansson, Charlotte, fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2019-12-19
Sakkunnig: Lund, Helena, fr.o.m. 2017-06-09 t.o.m. 2018-01-24
Sakkunnig: Strigård, Helena, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2017-06-08
Expert: Agerberg, Anna-Bie, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-09-09
Expert: Andersson, Jonas, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-05-13
Expert: von Axelson, Hans, fr.o.m. 2019-05-14 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Berggren, Tomas, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Fridborn Kempe, Philip, fr.o.m. 2018-01-26 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Gerde, Anders, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2018-04-23
Expert: Gravenfors, Erik, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Hedelin, Johan, fr.o.m. 2018-04-24 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Hernsell Norling, Ingrid, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Larsson, Christer, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Larsson, Johan, fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Perbeck, Patrik, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Rosenius, Ulla, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-12-19
Expert: Svennberg, Kaisa, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2019-12-19
Huvudsekreterare: Ode, Johanna, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2019-12-31
Sekreterare: Brogren, Maria, fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-12-21
Sekreterare: Carlsson, Tomas, fr.o.m. 2018-08-06 t.o.m. 2019-12-20
Sekreterare: Cronsioe, Caroline, fr.o.m. 2017-05-08 t.o.m. 2017-12-20
Sekreterare: Engqvist, Anna-Maria, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-12-23
Sekreterare: Hammarlund, Jonas, fr.o.m. 2017-10-23 t.o.m. 2019-12-20
Sekreterare: Hult, Marie, fr.o.m. 2018-03-28 t.o.m. 2018-04-12
Sekreterare: Johansson, Åsa, fr.o.m. 2017-07-10 t.o.m. 2019-12-23
Sekreterare: Lundgren, Marja, fr.o.m. 2017-10-23 t.o.m. 2019-12-20
Sekreterare: Lundmark Söderberg, Tove, fr.o.m. 2019-03-11 t.o.m. 2019-12-20
Sekreterare: Sjelvgren, Anders, fr.o.m. 2017-04-18 t.o.m. 2017-06-30

Rapporter

SOU 2017:106Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan
SOU 2018:51Resurseffektiv användning av byggmaterial
SOU 2019:68Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.