Till innehåll på sidan

Kallelse och föredragningslista 2012/13:18

EU-nämndens kallelse och föredragningslista 2012/13:18 EU-nämndens sammanträde 2013-01-18

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:18


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-01-18 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg
  Återrapport från möte i rådet den 12 december
  Information och samråd inför möte i rådet 22 januari
 2. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdena
  den 7, 11, 12 och 14 december och protokoll från sammanträdena
  den 11, 12 och 14 december.
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 25 januari kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske