Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut

Handlingar du vill begära ut

Du har inte lagt till några handlingar än. Lägg till handlingar genom att klicka på "Lägg till" på respektive handling i listan nedan.

Så här söker du

 1. Skriv in ett sökord. Du kan också söka direkt på ett diarienummer, exempelvis 43-2016/17.
 2. Välj ett filter för att avgränsa din sökning, exempelvis ett utskott.
 3. Välj datum för att avgränsa din sökning

Så här söker du

Hoppa till filter
 • Revidering av olycksutrednings-,hamnstatskontroll- respektive flaggstatsdirektivet

  Trafikutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  121-2023/24
 • Missnöje med myndigheter m.m.

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  120-2023/24
 • Avsägelser från uppdrag i utskott- och riksdagsorgan under riksmötet 2023/24

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  119-2023/24
 • Skrivelse till regeringen

  Socialförsäkringsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  118-2023/24
 • Klagomål mot stf JO

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  112-2023/24
 • Klagomål mot Migrationsverket

  Socialförsäkringsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  110-2023/24
 • Skrivelse om GDPR och patientsekretessrelaterade lagar

  Socialutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  106-2023/24
 • Tillkännagivanden som behandlas i budgetpropositionen för 2024

  Finansutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  105-2023/24
 • Förfrågan: utskottsinitiativ, ny könstillhörighetslag

  Socialutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  103-2023/24
 • Studiebesök hos försvarsföretag i Östergötland

  Försvarsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  102-2023/24
 • Brev om det korrupta rättväsendet i Sverige

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  101-2023/24
 • Skrivelse om Ukraina

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  100-2023/24
 • Besök av delegation från Sydafrikas parlamentariska portföljutskott 14-21 oktober 2+23

  Utbildningsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  99-2023/24
 • Brev om enighet bakom ställningstagande Göteborg

  Trafikutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  98-2023/24
 • Kontinuitetsplan

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  93-2023/24
 • Brev från medlemmar i den etiopisk-svenska diasporan

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  92-2023/24
 • Informationspromemorior om EU-frågor

  Socialutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  91-2023/24
 • Tackbrev från Lettlands avgående talman

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  89-2023/24
 • Överläggningar på Finansutskottet under mandatperioden 2023/24

  Finansutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  88-2023/24
 • Restaurangtjänster till Riksdagen 2024

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  87-2023/24