Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut

Handlingar du vill begära ut

Du har inte lagt till några handlingar än. Lägg till handlingar genom att klicka på "Lägg till" på respektive handling i listan nedan.

Så här söker du

 1. Skriv in ett sökord. Du kan också söka direkt på ett diarienummer, exempelvis 43-2016/17.
 2. Välj ett filter för att avgränsa din sökning, exempelvis ett utskott.
 3. Välj datum för att avgränsa din sökning

Så här söker du

Hoppa till filter
 • Brev om enighet bakom ställningstagande Göteborg

  Trafikutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  98-2023/24
 • Kontinuitetsplan

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  93-2023/24
 • Brev från medlemmar i den etiopisk-svenska diasporan

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  92-2023/24
 • Informationspromemorior om EU-frågor

  Socialutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  91-2023/24
 • Tackbrev från Lettlands avgående talman

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  89-2023/24
 • Överläggningar på Finansutskottet under mandatperioden 2023/24

  Finansutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  88-2023/24
 • Restaurangtjänster till Riksdagen 2024

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  87-2023/24
 • Styrningen av statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  86-2023/24
 • Regeringens handläggning av särskilda regeringsärenden

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  85-2023/24
 • Svarstider på interpellationer och skriftliga frågor

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  84-2023/24
 • Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  83-2023/24
 • Den fyrtionde Cosacenkäten

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  82-2023/24
 • Överläggningspromemoria Socialförsäkringsutskottet den 21 september 2023

  Socialförsäkringsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  80-2023/24
 • Besök hos Justitiekanslern, 2023-09-28

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  78-2023/24
 • Strömparterren -Medeltidsmuseet

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  75-2023/24
 • Presentationer vid utskottssammanträden riksmötesåret 2023/24

  Arbetsmarknadsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  73-2023/24
 • Överläggningspromemoria om förslag till rådsslutsatser på tema jämställdhet inom idrottsområdet

  Kulturutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  72-2023/24
 • Överläggningspromemoria om förslag till rådsslutsatser om ett inkluderande och deltagande gensvar som värnar om alla ungas rättigheter och välbefinnande

  Kulturutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  71-2023/24
 • Överläggningspromemoria om förslag till rådsslutsatser om effekterna av psykisk ohälsa för europeiska ungdomar

  Kulturutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  70-2023/24
 • Granskningsrapport RiR 2023:15 - Statens åtgärder för utveckling av elsystemet - reaktiva och bristfälligt underbyggda

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  69-2023/24