Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Yttrande 2019/20:MJU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Dokumentet är inte publicerat
Utskottet arbetar med yttrandet

Händelser

Beredning: 2019-10-10