Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015

Yttrande 2014/15:SkU1y

Sammanfattning

Utskottet instämmer i regeringens bedömning när det gäller inriktningen av skattepolitiken, tillstyrker de förslag som regeringen lägger fram i propositionen och har ingen invändning mot de bedömningar och övriga ställningstaganden som regeringen redovisar. Utskottet tillstyrker att regeringens beräkning av budgetens inkomster för 2015 och den preliminära beräkningen av budgetens inkomster för 2016–2018 godkänns.

Utskottets ställningstagande innebär att bl.a. följande förändringar på skatteområdet beslutas eller aviseras.

•       Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster och skatten för pensionärer sänks så att pensionärer inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till ca 120 000 kronor per år. Skatten sänks också för pensionärer med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2014-11-18 Justering: 2014-11-25 Trycklov: 2014-11-27

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.