Skattefrågor i budgetpropositionen för 2010

Yttrande 2009/10:SkU1y

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens beräkning av statsbudgetens inkomster för 2010. Härvid instämmer utskottet i de bedömningar och övriga överväganden som regeringen redovisar. Detta innebär att följande förändringar kommer att genomföras på skatteområdet.

Jobbskatteavdraget för personer som inte har fyllt 65 år förstärks med 10 miljarder kronor fr.o.m. 2010. För en person med genomsnittliga inkomster ger jobbskatteavdraget härefter en sammantagen skattesänkning på ca 1 700 kr per månad.

Det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 65 år förstärks med 3,5 miljarder kronor. Förstärkningen ger en skattelättnad med ca 1 000–1 200 kr per år för en pensionär med full garantipension.

Reglerna om kommunal fastighetsavgift ska justeras för att även ägare till bostadshus
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.