Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

Yttrande 2015/16:NU2yNäringsutskottets yttrande

2015/16:NU2y

Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

Till miljö- och jordbruksutskottet

Vid sitt sammanträde den 26 april 2016 beslutade miljö- och jord­bruks­utskot­tet att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall och de motioner som kan komma att väckas med anledning av skrivelsen i de delar de berör näringsutskottets berednings­område.

Näringsutskottet begränsar sitt yttrande till de delar av skrivelsen som gäl­ler frågor som regleras i minerallagen (1991:45) samt över följdmotionerna 2015/16:3402 (V) yrkandena 3 och 4 och 2015/16:3408 (KD).

Näringsutskottet föreslår att miljö- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2016-05-12 Justering: 2016-05-26 Trycklov: 2016-05-31