2016 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2015/16:UbU7yUtbildningsutskottets yttrande

2015/16:UbU7y

2016 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition med följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen och över partimotionerna 2015/16:3406 (M), 2015/16:3397 (SD) yrkande 1, 2015/16:3404 (C), 2015/16:3403 (L) yrkande 1 och 2015/16:3398 (KD) i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens för-slag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i de be-rörda delarna och avstyrka
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2016-05-10 Justering: 2016-05-26 Trycklov: 2016-05-26