2014 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2013/14:UbU6y

2013/14:UbU6y 2014 års ekonomiska vårproposition

Utbildningsutskottets yttrande

2013/14:UbU6y

2014 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition med följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen och över partimotionerna 2013/14:Fi13 (S), 2013/14:Fi14 (MP), 2013/14:Fi12 (SD) och 2013/14:Fi11 (V) i de delar som rör utbildningsutskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och avstyrka motionerna i motsvarande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.