För sent inkommet överklagande avvisat

Valprövningsnämndens beslut 2008:3

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. Valresultatet kungjordes i Post och Inrikes Tidningar den 27 september 2006. Därmed var, enligt 14 kap. 25 § första stycket vallagen (2005:837), valet avslutat.

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och yrkat att Valprövningsnämnden ogiltigförklarar valet.

Valprövningsnämnden beslutar följande.

Valmyndighetens beslut att fastställa utgången av ett riksdagsval får, enligt 15 kap. 6 § första stycket 4 vallagen, överklagas tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades. Överklagandet kom in till Valprövningsnämnden den 25 februari 2008 och således efter överklagandetidens utgång.  

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avvisar överklagandet.

Beslut: Avvisat Beslutat: 2 april 2008
Ämnesord
  • Besvärstid
  • Överklagandetid