Planerade ärenden för kammaren

Uttag 2017/18:plan

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Onsdag 25 april klockan 09.00

Trafikutskottet

Finansutskottet

 • Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
  Betänkande 2017/18:FiU41

Socialförsäkringsutskottet

Justitieutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsmarknadsutskottet


Torsdag 26 april klockan 12.00

Utrikesutskottet

Civilutskottet

Socialutskottet

 • Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
  Betänkande 2017/18:SoU33

Onsdag 2 maj klockan 09.00

Civilutskottet

Trafikutskottet

Justitieutskottet

Försvarsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Konstitutionsutskottet


Torsdag 3 maj klockan 12.00

Arbetsmarknadsutskottet

Socialutskottet

Utbildningsutskottet


Tisdag 15 maj klockan 13.00

Socialutskottet

Skatteutskottet


Onsdag 16 maj klockan 09.00

Näringsutskottet

Försvarsutskottet

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet

Skatteutskottet

Justitieutskottet

Utrikesutskottet

 • Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
  Betänkande 2017/18:UU24
 • Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
  Betänkande 2017/18:UU25

Torsdag 17 maj klockan 12.00

Socialutskottet

Utrikesutskottet

Civilutskottet


Tisdag 22 maj klockan 13.00

Justitieutskottet

Konstitutionsutskottet

Civilutskottet

Socialutskottet

 • Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
  Betänkande 2017/18:SoU30

Onsdag 23 maj klockan 09.00

Utbildningsutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Kulturutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Trafikutskottet

Civilutskottet


Torsdag 24 maj klockan 12.00

ckru

Konstitutionsutskottet

Skatteutskottet

 • Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
  Betänkande 2017/18:SkU19

Utrikesutskottet

Socialutskottet


Tisdag 29 maj klockan 13.00

Näringsutskottet

Trafikutskottet

Konstitutionsutskottet


Onsdag 30 maj klockan 09.00

Socialförsäkringsutskottet

Utbildningsutskottet

 • Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
  Betänkande 2017/18:UbU26

Utrikesutskottet

Finansutskottet

Civilutskottet

Konstitutionsutskottet


Torsdag 31 maj klockan 12.00

Socialförsäkringsutskottet

Skatteutskottet

Utrikesutskottet

 • Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer
  Betänkande 2017/18:UU22

Måndag 4 juni klockan 10.00

Socialutskottet

Finansutskottet

 • Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
  Betänkande 2017/18:FiU44

Tisdag 5 juni klockan 13.00

Näringsutskottet


Torsdag 7 juni klockan 12.00

Kulturutskottet

Skatteutskottet

Civilutskottet

Utrikesutskottet


Måndag 11 juni klockan 10.00

Socialutskottet

Civilutskottet

Försvarsutskottet

Justitieutskottet

 • Straffrättsliga åtgärder mot sexköp utomlands och mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
  Betänkande 2017/18:JuU26

Tisdag 12 juni klockan 09.00

Civilutskottet

Utbildningsutskottet

Trafikutskottet

Näringsutskottet


Onsdag 13 juni klockan 09.15

Socialutskottet

Justitieutskottet

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Finansutskottet

Skatteutskottet


Torsdag 14 juni klockan 09.00

Miljö- och jordbruksutskottet

Finansutskottet

Civilutskottet

Socialutskottet

Konstitutionsutskottet


Fredag 15 juni klockan 09.00

Näringsutskottet

Utrikesutskottet

Socialutskottet


Måndag 18 juni klockan 10.00

Konstitutionsutskottet

Utrikesutskottet

Civilutskottet

Finansutskottet


Tisdag 19 juni klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

Utbildningsutskottet

 • Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
  Betänkande 2017/18:UbU30
 • Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
  Betänkande 2017/18:UbU31

Kulturutskottet

Trafikutskottet


Onsdag 20 juni klockan 09.00

Finansutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

 • Riksrevisionens rapporter Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterade utbildning och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning - små regionala skillnader i effekter
  Betänkande 2017/18:AU15
 • Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden
  Betänkande 2017/18:AU16

Tisdag 26 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2018-04-23 07:15:30