Planerade ärenden för kammaren

Uttag 2017/18:plan

Det här är de dagar under hösten som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Torsdag 21 september klockan 12.00

Utbildningsutskottet

Konstitutionsutskottet


Onsdag 27 september klockan 09.00

Finansutskottet

Socialutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Skatteutskottet

  • Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser
    Betänkande 2017/18:SkU2

Onsdag 11 oktober klockan 09.15

Finansutskottet


Onsdag 18 oktober klockan 09.00

  • Riksrevisorernas årliga rapport 2017
    2017/18:FiU9

Socialutskottet

Trafikutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Onsdag 25 oktober klockan 09.00

Socialförsäkringsutskottet

  • Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister
    Betänkande 2017/18:SfU7

Försvarsutskottet

Civilutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Näringsutskottet


Torsdag 26 oktober klockan 12.00

Finansutskottet

Trafikutskottet

Finansutskottet


Onsdag 8 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 9 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 15 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 16 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 22 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 23 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 29 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 30 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Måndag 4 december klockan 11.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 6 december klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 7 december klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Fredag 8 december klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Måndag 11 december klockan 11.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 12 december klockan 10.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 13 december klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 14 december klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Fredag 15 december klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Måndag 18 december klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2017-09-20 21:46:36