Allmänna motionstiden 2015

2015/16
Totalt 3196 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016

Motion 2015/16:3245
av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Närodlad integration

Motion 2015/16:3244
av Jan Björklund m.fl. (FP)
600 000 fler jobb - Liberala reformer för Sverige

Motion 2015/16:3243
av Niclas Malmberg (MP)
Klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk

Motion 2015/16:3242
av Jabar Amin (MP)
Biståndet – stoppa avräkningarna för flyktingmottagning

Motion 2015/16:3241
av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
En förnyad integrations- och migrationspolitik

Motion 2015/16:3240
av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)
Utveckling av nätbaserad distansundervisning mellan svenska och utländska universitet och högskolor

Motion 2015/16:3239
av Stefan Nilsson och Marco Venegas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida