Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:35 Fredag 2014-07-18 kl. 09:00

Fredag 2014-07-18 kl. 09:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35
Datum och tid: 2014-07-18 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information (telefonmöte)
Kabinettssekreterare Frank Belfrage

2. Kanslimeddelanden

3. Aktuella EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Uppdrag att justera dagensprotokoll

Bilagor