Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:34 Onsdag 2014-06-18 kl. 07:30

Onsdag 2014-06-18 kl. 07:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34
Datum och tid: 2014-06-18 07:30
Plats: Skandiasalen (§1) RÖ 5-30 (§2-10)

1. Inför utrikesrådet (FAC) och allmänna rådet (GAC)
Information (tillsammans med EU-nämnden)
Utrikesminister Carl Bildt, UD
Kommenterad dagordning FAC
Kommenterad dagordning GAC

2. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:33
Besöksprotokoll 2013/14:15
Besöksprotokoll 2013/14:16

3. Kanslimeddelanden

4. Aktuella EU-frågor
PM
KOM(2014) 355 final

5. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll

6. Subsidiaritetsprövning av makroekonomiskt stöd till Egypten
Information
PM

7. Utrikesutskottets verksamhet 2010-14
Information

8. Uppdrag att justera protokoll
Fråga om uppdrag för ordförande att justera dagens protokoll

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Fredagen den 18 juli 2014 kl. 09.00 (Telefonsammanträde)

Bilagor