Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-05-27 09:00
Plats: RÖ 5-30

1. Norden (UU3)
Justering
Skrivelse 2013/14:90, redogörelse 2013/14:NR1 och motioner
Föredragande: BMH
Förslag till betänkande 2013/14:UU3

2. Strategisk exportkontroll (UU11)
Justering
Skrivelse 2013/14:114 och motioner
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU11

3. Biståndspolitisk plattform (UU20)
Justering
Skrivelse 2013/14:131 och motioner
Föredragande: EK
Förslag till betänkande 2013/14:UU20

4. Europarådet (UU18)
Justering
Skrivelse 2012/13:184, redogörelse 2012/13:ER1,
2013/14:ER1 och motioner
Föredragande: ML
Förslag till betänkande 2013/14:UU18

5. Skydd för kännetecken i den internationella humanitära
rätten (UU25)
Justering
Proposition 2013/14:129 och motioner
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU25

6. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:32

7. Kanslimeddelanden

8. Aktuella EU-frågor
PM

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 08.00

Bilagor