Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:30

Torsdag 2014-05-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-05-08 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag (UU8)
Justering
Proposition 2013/14:190 och motioner
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU8

2. Redovisning av verksamheten i Internationella
valutafonden, Världsbanken samt de regionala
utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013
(UU9)
Justering
Skrivelse 2013/14:139 och motioner
Föredragande: BMH
Förslag till betänkande 2013/14:UU9

3. Sveriges politik för global utveckling PGU (UU12)
Justering
Skrivelse 2013/14:154 och motioner
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU12

4. Strategisk exportkontroll (UU11)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2013/14:114 samt motioner
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU11

5. Biståndspolitisk plattform (UU20)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2013/14:131 och motioner
Föredragande: EK
Förslag till betänkande 2013/14:UU20

6. Skydd för kännetecken i den internationella humanitära
rätten (UU25)
Fortsatt beredning
Proposition 2013/14:129 och motion
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU25

7. Justering av protokoll
Utkast till protokoll 2013/14:30
Utkast till protokoll 2013/14:31

8. Kanslimeddelanden

9. (Kl. 09.45) Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD
Kommenterad dagordning FAC
ENP 140327 JOIN(2014)12 final

10. (Kl. 10.30) Inför utrikesrådet (FAC bistånd)
Information
Statssekreterare Tanja Rasmusson, UD
Kommenterad dagordning FAC

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.00

Bilagor