Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:29

2. Kanslimeddelanden

3. Norden (UU3)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2013/14:90, redogörelse 2013/14:NR1 samt motioner
Föredragande: BMH
Förslag till betänkande 2013/14:UU3

4. Strategisk exportkontroll (UU11)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2013/14:114 samt motioner
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU11

5. Europarådet (UU18)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2012/13:184, redogöresle 2012/13:ER1,
2013/14:ER1 samt motioner
Föredragande: ML
Förslag till betänkande 2013/14:UU18

6. Fråga om ev. yttrande över 2014 års ekonomiska vårproposition
och Redovisning av skatteutgifter 2014
Beredning
Proposition 2013/14:100 och motioner
Skrivelse 2013/14:98
Föredragande: EK
PM

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 09:30

Bilagor