Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Onsdag 2014-04-30 kl. 09:30

Onsdag 2014-04-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-04-30 09:30
Plats: Skandiasalen

1. Inför ev. extra FAC (utrikesråd) fredagen den 2 maj
Information (tillsammans med EU-nämnden)
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11:00

Bilagor