Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013
(UU10)
Justering
Skrivelse 2013/14:115 och motioner
Föredragande: BMH

2. Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru å
andra sidan (UU21)

Justering
Proposition 2013/14:166
Föredragande: ML

3. Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Republiken Irak, å andra sidan (UU22)

Justering
Proposition 2013/14:165
Föredragande JK

4. Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och Mongoliet, å andra sidan (UU23)

Justering
Proposition 2013/14:163
Föredragande: ML


5. Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra
sidan (UU24)

Justering
Proposition 2013/14:167
Föredragande: JK

6. Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag (UU8)
Fortsatt beredning
Proposition 2013/14:190 och motioner
Föredragande: AE

7. Redovisning av verksamheten i Internationella
valutafonden, Världsbanken samt de regionala
utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013
(UU9)

Fortsatt beredning
Skrivelse 2013/14:139 och motioner
Föredragande: BMH

8. Sveriges politik för global utveckling (UU12)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2013/14:154 och motioner
Föredragande: AE

9. Biståndspolitisk plattform (UU20)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2013/14:131 och motioner
Föredragande: EK

10. Skydd för kännetecken i den internationella humanitära
rätten (UU25)
Beredning
Proposition 2013/14:129 och motioner
Föredragande: AE

11. Justering av protokoll

12. Kanslimeddelanden

13. Aktuella EU-frågor

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00


Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2013/14:UU10
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:UU21
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:UU22
Punkt 4: Förslag till betänkande 2013/14:UU23
Punkt 5: Förslag till betänkande 2013/14:UU24
Punkt 6: Förslag till betänkande 2013/14:UU8
Punkt 7: Förslag till betänkande 2013/14:UU9
Punkt 8: Förslag till betänkande 2013/14:UU12
Punkt 9: Förslag till betänkande 2013/14:UU20
PM Sammanställning styrdok bistånd 140423
Punkt 10: Förslag till betänkande 2013/14:UU25
Punkt 11: Utkast till protokoll 2013/14:26, 2013/14:27
och 2013/14:28 samt besöksprotokoll 2013/14:13
och 2013/14:14
Punkt 13: PM Aktuella EU-frågor