Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-04-15 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Kanslimeddelanden

2. Norden (UU3)
Beredning
Skrivelse 2013/14:90, redogörelse 2013/14:NR1 samt motioner
Föredragande: BMH
Förslag till betänkande 2013/14:UU3

3. Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag (UU8)
Beredning
Proposition 2013/14:190 samt motioner
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU8

4. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden,
Världsbanken samt de regionala utvecklings- och
investeringsbankerna 2012 och 2013 (UU9)
Beredning
Skrivelse 2013/14:139
Föredragande: BMH
Förslag till betänkande 2013/14:UU9

5. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2013/14:115 samt motioner
Föredragande: BMH
Förslag till betänkande 2013/14:UU10
EU- nämndens yttrande
Näringsutskottets yttrande
Skatteutskottets yttrande
Civilutskottets yttrande
Utbildningsutskottets yttrande
Finansutskottets yttrande (avvikande meningar (S, MP, SD) och
särskilda yttranden (V) distribueras senare i separat utskick)
Miljö- och jordbrukutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Försvarsutskottets yttrande
Kulturutskottets yttrande
Trafikutskottets yttrande
Arbetsmarknadsutskottets yttrande
Justitieutskottets yttrande

6. Strategisk exportkontroll 2013 - krigsmateriel och produkter
med dubbla användningsområden (UU11)
Beredning
Skrivelse 2013/14:114 samt motioner
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU11

7. Sveriges politik för global utveckling (UU12)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2013/14:154 samt motioner
Föredragande: AE
Förslag till betänkande 2013/14:UU12

8. Biståndspolitisk plattform (UU20)
Beredning
Skrivelse 2013/14:131 samt motioner
Föredragande: EK
Förslag till betänkande 2013/14:UU20

9. Colombia/Peru - Frihandelsavtal (UU21)
Beredning
Proposition 2013/14:166
Föredragande: ML
Förslag till betänkande 2013/14:UU21

10. Irak - Avtal om partnerskap och samarbete (UU22)
Beredning
Proposition 2013/14:165
Föredragande JK
Förslag till betänkande 2013/14:UU22

11. Mongoliet – Ramavtal om partnerskap och samarbete (UU23)
Beredning
Proposition 2013/14:163
Föredragande: ML
Förslag till betänkande 2013/14:UU23

12. Centralamerika – Avtal om upprättande av en associering
(UU24)
Beredning
Proposition 2013/14:167
Föredragande: JK
Förslag till betänkande 2013/14:UU24

13. Övriga frågor

14. (Kl. 12.45-13.30) Föredragning om situationen i Ukraina
- perspektiv från Estland
Ambassadör Anders Ljunggren, Sveriges ambassad i Estland
(Lunchmacka till anmälda ledamöter)

15. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:UU3
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:UU8
Punkt 4: Förslag till betänkande 2013/14:UU9
Punkt 5: Förslag till betänkande 2013/14:UU10
Punkt 6: Förslag till betänkande 2013/14:UU11
Punkt 7: Förslag till betänkande 2013/14:UU12
Punkt 8: Förslag till betänkande 2013/14:UU20
Punkt 9: Förslag till betänkande 2013/14:UU21
Punkt 10: Förslag till betänkande 2013/14:UU22
Punkt 11: Förslag till betänkande 2013/14:UU23
Punkt 12: Förslag till betänkande 2013/14:UU24