Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:25 Torsdag 2014-04-03 kl. 09:30

Torsdag 2014-04-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25
Datum och tid: 2014-04-03 09:30
Plats: RÖ 5-30 och RÖ 5-37

1. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013
(UU10). Lokal: RÖ5-30
Beredning
Skrivelse 2013/14:115 och motioner
Föredragande: BMH

2. Kanslimeddelanden

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 april 2014 kl. 11:00 samt offentlig utfrågning i
förstakammarsalen kl. 14.00

5. (Kl. 10.00) Föredragning inför IMF:s/Världsbankens
vårmöten. Lokal: RÖ5-37
Information (tillsammans med FiU)
Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet
Biståndsminister Hillevi Engström, Utrikesdepartementet
Riksbankschef Stefan Ingves, Sveriges riksbank

6. (Kl. 11.00-11.45) Föredragning inför högnivåmöte i
Mexico om utvecklingssamarbete. Lokal: RÖ5-30

Biståndsminister Hillevi Engström, Utrikesdepartementet


Bilagor


1. Förslag till betänkande 2013/14:UU10 och följdmotioner
5. Fakta PM
6. Fakta PM