Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:20 Måndag 2014-03-03 kl. 10:00

Måndag 2014-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20
Datum och tid: 2014-03-03 10:00
Plats: Skandiasalen

1. Inför extra FAC (utrikesråd)
Information (tillsammans med EU-nämnden)
Kabinettsekreterare Frank Belfrage, UD

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 11.00

Bilagor