Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-05-08 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Med fokus på unga (UbU5y)
Justering
Prop. 2013/14:191 och motioner
Föredragande: PAS

2. EU-överläggning om en delad europeisk vision för rymd som gynnar konkurrenskraft
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

3. EU-överläggning om det Europeiska forumet för forskningens infrastruktur (ESFRI)
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

4. EU-överläggning om effektiv lärarutbildning
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet

5. EU-överläggning om flerspråkighet och utvecklingen av språkkunskaper
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet

6. EU-överläggning om kvalitetssäkring till stöd för utbildning och yrkesutbildning
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet

7. EU-överläggning om gränsöverskridande utbildning
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet

8. EU-information om yrkeskvalifikationsdirektivet
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet

9. Justering av protokoll

10. Anmälningar

11. Inkomna EU-dokument

12. Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare (UbU17)
Justering
Prop. 2013/14:220 och motioner
Föredragande: IE

13. Anmälan till kammardebatt om UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare, tisdagen den 27 maj 2014

14. Gymnasial lärlingsanställning (UbU18)
Justering
Prop. 2013/14:80 och motioner
Föredragande: RA

15. Anmälan till kammardebatt om UbU18 Gymnasial lärlingsanställning, tisdagen den 27 maj 2014

16. Gymnasieingenjörsutbildning - ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (UbU20)
Justering
Prop. 2013/14:188 och motion
Föredragande: PAS

17. Anmälan till kammardebatt om UbU20 Gymnasieingenjörsutbildning - ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan, tisdagen den 10 juni 2014

18. Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan (UbU22)
Beredning
Prop. 2013/14:112 och motioner
Föredragande: IE, CM

19. Kränkning eller diskriminering i skolan (UbU24)
Beredning
Skr. 2013/14:193
Föredragande: RR

20. 2014 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till FiU och ev. beredning
Prop. 2013/14:100 och motioner
Föredragande: RA

21. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till FiU och ev. beredning
Skr. 2013/14:101
Föredragande: CN

22. Kanslimeddelanden

23. Övriga frågor

24. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
UbU5y (PAS)
Punkterna 2-7
Kanslikommentarer till föredragningslistan (IE)
Preliminär dagordning för rådsmöte KKR
Preliminär dagordning för rådsmöte utbildning
Punkt 2
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1999-2013/14)
Rådsdokument 8735/14
Punkt 3
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2000-2013/14)
Rådsdokument 9306/14
Punkt 4
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2001-2013/14)
Rådsdokument 8883/14
Punkt 5
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2002-2013/14)
Rådsdokument 9126/14
Punkt 6
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2004-2013/14)
Rådsdokument 9125/14
Punkt 7
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2005-2013/14)
Rådsdokument 9127/14
Punkt 9
Protokoll 2013/14:29
Punkt 12
UbU17 (IE) - sänds ut 7/5
Punkt 14
UbU18 (RA)
Punkt 16
UbU20 (PAS)
Punkt 18
FPM-UbU22 (IE, CM)
Prop. 2013/14:112
Motioner med anledning av prop. 2013/14:112
Punkt 19
FPM-UbU24 (RR)
Skr. 2013/14:193
Punkt 20
FPM-2014 års ekonomiska vårproposition (RA)
Prop. 2013/14:100
Punkt 21
FPM-Årsredovisning för staten 2013 (CN)
Skr. 2013/14:101