Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-04-10 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 (UbU3y)
Justering
Skr. 2013/14:115 och motion
Föredragande: PAS

5. Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (UbU20)
Beredning
Prop. 2013/14:188 och motion
Föredragande: PAS

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:27
Punkt 4
UbU3y (PAS)
Punkt 5
FPM-UbU20 (PAS)
Prop. 2013/14:188
Motion om ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Övrig bilaga
Program för seminarium om utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande den 6 maj kl. 12.00-14.00