Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22
Datum och tid: 2014-02-27 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Skolväsendet (UbU12)
Beredning del 1
Motioner
Föredragande: CM

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:21
Punkt 4
FPM-UbU12 del 1 (CM)
Motioner om skolväsendet
Övrig bilaga
Arbetsformer (CN)