Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-05-27 09:00
Plats: RÖ 7-23

1. EU-information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Ingela Bendrot från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 6 juni

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:32

3. Järnvägspolitiska frågor (TU19)
Beredning
Skr. 2013/14:201 och motioner
Föredragande: AB

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 juni 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt fredagen den 23 maj)
Punkt 2: Protokoll 2013/14:32
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Inkomna skrivelser
Verksamhetsplanering