Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-05-13 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:31

2. Vissa vägtrafikfrågor (TU13)
Justering
Prop. 2013/14:181 och motioner
Föredragande: AB

3. Taxifrågor (TU18)
Beredning
Prop. 2013/14:223 och motioner
Föredragande: CF

4. Frågor om transportinfrastruktur (TU20)
Beredning
Skr. 2012/13:131 och motioner
Föredragande: MH

5. Årsredovisning för staten
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2013/14:101
Föredragande: MR

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.00


Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:31
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:TU13
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5: PM 2014-05-06, protokollsutdrag från finansutskottet
Punkt 6: Inkommen skrivelse
Verksamhetsplanering