Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-03-07 kl. 10:30

Torsdag 2019-03-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-03-07 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av riksdagens representant i EU

3. Migration och asylpolitik (SfU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: SB, AF, JE

4. Anhöriginvandring (SfU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: AF

5. Arbetskraftsinvandring (SfU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: JA

6. Medborgarskap (SfU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

7. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering m.m.

8. Utrikes resor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor