Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:35 Torsdag 2014-09-18 kl. 13:00

Torsdag 2014-09-18 kl. 13:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35
Datum och tid: 2014-09-18 13:00
Plats: RÖ 4-43

1. Kommissionens förslag om ändring i Dublinförordningen om ensamkommande barn
Subsidiaritetsprövning. Ev beslut
KOM(2014) 382 och faktapromemoria 2013/14:FPM103
Föredragande: SS

2. Kanslimeddelanden

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor