Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteverket
Information
Generaldirektör Katrin Westling Palm med medarbetaren Ingegerd Widell, Skatteverket

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

4. Redovisning av skatteutgifter 2019 (SkU23)
Justering
Skr. 2018/19:98
Föredragande: Odelram

5. Anmälan om kammardebatt om Redovisning av skatteutgifter 2019 (SkU23), onsdagen den 12 juni 2019

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 11.00


Bilagor