Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Tisdag 2019-05-14 kl. 10:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-05-14 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Mervärdesskatt - förslag om krav på betaltjänstleverantörer
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

3. Beskattning av den digitala ekonomin i ett internationellt sammanhang - koordinering av EU-position i G20 och OECD
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

Kl. 11.00

4. Aktuella skattefrågor
Information
Finansminister Magdalena Andersson med medarbetare, Finansdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00

Bilagor