Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-05-09 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. EU-dokument

4. Vårändringsbudget för 2019 (SkU5y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: Pyka

5. 2019 års ekonomiska vårproposition (SkU6y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:100 och motioner
Föredragande: Pyka

6. Årsredovisningen för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2018/19:101
Föredragande: Pyka

7. EU-samordningen
Information
Sekretariatschef Tuula Zetterman och EU-representant Livia Spada

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10.00

Bilagor