Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-04-25 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott (SkU16)
Justering
Prop. 2018/19:12
Föredragande: Berggren

4. Anmälan om kammardebatt om Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott (SkU16), onsdagen den 8 maj 2019

5. Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)
Justering
Prop. 2018/19:54 och motioner
Föredragande: Kilnes

6. Anmälan om kammardebatt om Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag (SkU17), onsdagen den 8 maj 2019

7. Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik (SkU24)
Justering
COM(2019) 8
Föredragande: Winter

8. Anmälan om kammardebatt om Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik (SkU24), tisdagen den 7 maj 2019

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor