Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-05-27 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-05-27 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. 2014 års ekonomiska vårproposition (SkU5y)
Justering
Prop. 2013/14:100 och motioner
Föredragande: Brynolf, Wallin, Åkerrén, Berggren och Pyka

4. Redovisning av skatteutgifter 2014 (SkU33)
Justering
Skr. 2013/14:98 och motion
Föredragande: Pyka

5. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (SkU31)
Beredning och ev. justering
Prop. 2013/14:224
Föredragande: Wallin

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde


Bilagor