Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-04-03 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kommissionens expertgrupp om beskattning av den digitala ekonomin
Information
Professor Björn Westberg, Internationella handelshögskolan, Jönköping

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Kommissionens förslag till rådets beslut om tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2014) 171 slutlig
Föredragande: Wallin

5. Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av giltighetstiden för beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2014) 181 slutlig
Föredragande: Wallin

6. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (SkU32)
Fråga om att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över
prop. 2013/14:151 och motioner
Föredragande: Pyka

7. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2013/14:115 och motioner
Föredragande: Brynolf

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00


Bilagor