Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2013/14:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22
Datum och tid: 2014-03-25 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Information om FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-handlingar

5. Reviderad ärendeplan

6. Skattekontroll - en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning (RiR 2013:12) (SkU21)
Justering
Föredragande: Pyka

7. Kommissionens förslag till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2014) 117
Föredragande: Wallin

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 april 2014 kl. 10.00

Bilagor