Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:45

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:45

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2019-05-28 11:45
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Justering
Proposition 2018/19:69
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2018/19:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, onsdagen den 5 juni 2019

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

Bilagor