Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:36 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:36
Datum och tid: 2014-06-03 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 12 juni 2014.

2. Justering av protokoll

3. Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring - anpassning till nya EU-regler (NU22)
Beredning
Prop. 2013/14:221
Föredragande: LS

4. Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (NU26)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:206
Föredragande: FJ

5. Beredning av ärenden under sommaren

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 juni kl. 10.00.

Bilagor