Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15
Datum och tid: 2014-01-21 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om företagshemligheter (NU28)
Justering
KOM(2013) 813
Föredragande: LS

3. Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden (NU9)
Beredning
Skr. 2013/14:21 och motioner
Föredragande: RB

4. Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export (NU13)
Beredning
Skr. 2013/14:55 och motioner
Föredragande: CR

5. Information från Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
(kl. 11.30) Ordförande Dag Klackenberg, vice ordförande Göran Norén och verkställande ledamot Ingvar Krook, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, lämnar information.

6. Information om ärenden för behandling i utskottet våren 2014

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 januari kl. 10.00.

Bilagor