Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:40 Tisdag 2014-08-26 kl. 11:00

Tisdag 2014-08-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:40
Datum och tid: 2014-08-26 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Extra jordbruksråd den 5 september 2014
Statssekreterare Magnus Kindbom lämnar information inför ett extra jordbruksråd med anledning av det ryska importstoppet för livsmedel
Landsbygdsdepartementet

2. Kommissionens lagstiftningspaket om avfall
Subsidiaritetsprövning. Prövning och beslut.
KOM(2014) 397
Föredragande: ALK

3. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: BW, ALK, CM, LS och HR

4. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

5. Bemyndigande

6. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Dagordning
Punkt 2: PM och KOM (2014) 397, SWD(2014) 208 samt förslag till beslut
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 4: Inkomna skrivelser