Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:41 Torsdag 2019-06-13 kl. 09:30

Torsdag 2019-06-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:41
Datum och tid: 2019-06-13 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:40 av den 28 maj 2019

2. Uppföljnings- och utvärderingsgruppen
Forskningssekreterare Anna Wagman Kåring och utvärderare Madeleine Nyman, forsknings- och utvärderingssekretariatet redovisar uppföljnings- och utvärderingsgruppens arbete med kulturutskottets uppföljning av resultatredovisningen för utgiftsområde 17

3. Bemyndigande i EU-ärenden

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tid meddelas senare

Bilagor