Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:37 Torsdag 2019-05-09 kl. 09:30

Torsdag 2019-05-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-05-09 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:36 av den 7 maj 2019

2. Proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Proposition 2018/19:99
Motion 2018/19:3085
Motion 2018/19:3094
Motion 2018/19:3097
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist


3. Skrivelse 2018/19 Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Skrivelse 2018/19:101
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10.00 - OBS! Tiden

Bilagor