Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:33 av den 11 april 2019

2. Skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Information från civilminister Ardalan Shekarabi, Finansdepartementet

4. Information från Dramaten (kl. 11.30)
Ordförande Ulrika Årehed Kågström och vd Maria Groop Russel informerar

5. Idrott och friluftsliv (KrU10)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

6. Kulturskaparnas villkor (KrU11)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

7. Skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Skrivelsen
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

8. Inför ministerrådsmöte

Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 09.30

Bilagor