Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Torsdag 2019-04-04 kl. 09:30

Torsdag 2019-04-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-04-04 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:30 av den 2 april 2019

2. Public service-frågor (KrU14)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg, Riksrevisionen, informerar om granskningsrapport om regeringens styrning på kulturområdet

Rapport

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00

Bilagor