Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-04-02 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:29 av den 26 mars 2019

2. Public service-frågor (KrU14)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Fråga om närvaro vid utskottssammanträdet den 4 april 2019

4. Inkommen skrivelse
Dnr 1949-2018/19

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april 2019 kl. 09.30

Bilagor