Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:28 av den 14 mars 2019

2. Förenklad motionsberedning

Promemoria
Föredragande: Ann Aurén

3. Public service-frågor (KrU14)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Civila samhället inklusive trossamfund (KrU15)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

5. Resefrågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 april 2019 kl. 11.00

Bilagor