Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Torsdag 2019-03-14 kl. 09:30

Torsdag 2019-03-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-03-14 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:27 av den 12 mars 2019

2. Frågor om konstarterna och film (KrU13)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4, från socialutskottet

Motion 2018/19:2297

4. Inkomna skrivelser
Dnr 1832-2018/19
Dnr 1833-2018/19

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor