Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:26 av den 7 mars 2019

2. Minoritetsfrågor (KrU1y)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén

3. Information från civilminister Ardalan Shekarabi
Civilminister Ardalan Shekarabi, Finansdepartementet, informerar om en omreglerad spelmarknad

4. Frågor om konstarterna och film (KrU13)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

5. Inkommen skrivelse
Dnr 1749-2018/19

6. Resefrågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 09.30

Bilagor